Yritysjuridiikka ja konkurssiasiat

Hoidamme yritysten juridisia asioita ja avustamme ongelmatilanteissa. Erityisosaamistamme ovat niin riita- kuin rikosasioidenkin oikeudenkäynnit. Lisäksi hoidamme esimerkiksi seuraavan kaltaisia toimeksiantoja:

Konkurssiasiat: Toimistomme lakimiehet toimivat konkurssipesissä pesänhoitajina. Avustamme myös tarvittaessa esimerkiksi konkurssin hakemisessa.

Osakassopimukset: Yhtiön osakkailla on usein tarve sopia esimerkiksi yhtiön voitonjaosta, hallinnosta sekä osakkeista luopumisen ehdoista. Avustamme osakassopimusten laadinnassa.

Muiden sopimusten laadinta: Yritykset tekevät paljon sopimuksia, joilla on kauaskantoisia seurauksia. Oikeudellisen asiantuntijan käyttäminen jo sopimusta laadittaessa ehkäisee tulkintaerimielisyyksiä ja parhaimmiltaan myös myöhempiä riitatilanteita. Avustamme sopimusten laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa.

Julkiset hankinnat ja muut markkinaoikeusasiat: Hankintayksiköiden tekemiin hankintoihin voi liittyä epäselvyyksiä, ja ajoittain ilmenee tarvetta hakea niihin muutosta. Tällöin oikeudellinen asiantuntemus on tarpeen. Markkinaoikeudessa käsitellään myös muun muassa immateriaalioikeuksiin (mm. tavaramerkit) liittyviä riitoja, joissa toimistomme avustaa.

Yrityssaneeraukset: Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys saattaa olla tervehdytettävissä. Toimistomme avustaa yrityssaneeraukseen hakeutumiseen liittyvissä tilanteissa.