Riita-asiat

Riita-asioiden kenttä on hyvin laaja, ja tietyillä asiaryhmillä on omat erityispiirteensä. Me avustamme riita-asioissa laidasta laitaan. Useimmiten paras lopputulos on saavutettavissa, kun oikeudellinen osaaminen on käytettävissä jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi reklamaatioita laadittaessa, vaatimuksia esitettäessä ja vaatimuksiin vastattaessa. Asiantuntijasta on usein suuri hyöty myös neuvoteltaessa sovinnosta. Kun sovinto ei syystä tai toisesta ole vaihtoehto, avustamme myös oikeudenkäynneissä.

Esimerkkejä hoitamiemme riita-asioiden tyypeistä ovat:

  • Virhetilanteet esimerkiksi autojen, asuntojen ja kiinteistöjen kaupoissa
  • Sopimusrikkomuksiin liittyvät riidat ja sopimusten tulkintaan liittyvät riitatilanteet
  • Työsuhteiden riidat (mm. työsuhteen päättämiseen, palkkasaataviin, takaisinottovelvollisuuden laiminlyöntiin ja syrjintäepäilyyn liittyvät erimielisyydet)
  • Vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen liittyvät riidat, häätöasiat
  • Velkasuhdeasiat, mukaan lukien elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset riitatilanteet
  • Vahingonkorvausasiat
  • Testamentin ja perinnönjaon moitekanteet sekä muut perintöoikeudelliset riidat
  • Perusteettoman edun palautustilanteet