Hinnoittelu

Jos ensimmäinen korkeintaan 20 minuutin yhteydenotto tai asiakastapaaminen ei johda toimeksiantoon, emme veloita siitä lainkaan palkkiota. Meihin voi siis ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä silloin, kun oikeudellisen avun tarvetta ilmenee.

 

Varsinaisissa toimeksiannoissa asianajopalkkiomme perustuu ensisijaisesti aikaperusteiseen hinnoitteluun. Tyypillisen toimeksiannon hinta siis määrittyy siihen käytetyn ajan mukaan.

 

Perunkirjoitustoimeksiantoja sekä tyypillisten asiakirjojen laadintaa koskevia toimeksiantoja hoidamme kuitenkin kiinteällä hinnalla. Myös muissa toimeksiantotyypeissä kokonaisveloituksesta voidaan sopia asiakkaan kanssa.

 

Asianajopalkkiomme ei aina jää asiakkaamme maksettavaksi. Toimeksiannon aluksi selvitämme aina asiakkaamme mahdollisuuden saada oikeusapua, jolloin palkkion maksajana toimii kokonaan tai osittain asiakkaan sijasta Suomen valtio. Rikosasioissa selvitämme myös tarvittaessa asiakkaamme mahdollisuuden saada maksuton oikeudenkäyntiavustaja. Avustamme asiakkaitamme myös selvittämään, onko heillä asian kattava oikeusturvavakuutus, joka korvaa asianajokustannuksia.

 

Voit tiedustella palveluidemme hintoja tarkemmin suoraan toimistoltamme. Hintoihimme lisätään 24 %:n arvonlisävero.