Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Toimistomme hoitaa perintöoikeudellisia toimeksiantoja niiden koko kirjossa. Tyypillisimpiä toimeksiantotyyppejä ovat:

Perunkirjoitus: Kuolemantapauksen jälkeen perunkirjoitus on lähtökohtaisesti pidettävä kolmen kuukauden kuluessa. Toimistomme avustaa perukirjojen laadinnassa ja tarvittavan aineiston hankinnassa, ja toimistollamme järjestetään perunkirjoitustilaisuuksia.

Perinnönjako: Perinnönjakokirja laaditaan kirjallisesti joko sopimusjakona tai pesänjakajan toimesta. Avustamme osakkaita riitaisissa perinnönjaoissa ja laadimme perinnönjakosopimuksia. Toimistomme lakimiehet toimivat niin ikään tuomioistuimen määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Testamentit ja testamenttien tiedoksiannot: Testamentilla voidaan määrittää, kuinka omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Lakimiehemme laativat testamentteja asiakkaiden ilmaiseman tahdon mukaisesti ja avustavat perillisiä testamentin tiedoksiannossa kuolinpesän osakkaille.