Avo- ja avioero sekä lapsiasiat

Ositus ja omaisuuden erottelu: Avoliiton tai avioliiton päättyessä syntyy usein tarve yhteisen omaisuuden jakamiseen. Avioliiton päättyessä kyseeseen tulee useimmiten ositus, kun taas avoliiton päättyessä usein omaisuuden erottelu. Avustamme yhteiselämän päättymiseen liittyvissä riitatilanteissa sekä laadimme ositussopimuksia ja sopimuksia omaisuuden erottelusta.

Avioehtosopimukset: Aviopuolisot voivat sopia avio-oikeuden piiriin kuuluvasta omaisuudesta siltä varalta, että liitto myöhemmin päättyy avioeroon tai kuolemaan. Avustamme avioehtosopimusten laadinnassa ja rekisteröinnissä.

Lasten asuminen, huolto, elatus ja tapaamiset: Ensi sijassa lasta koskevissa asioissa pyritään sopimukseen vanhempien välillä. Silloin, kun yhteisymmärrystä ei löydy, vanhemmat voivat tarvita oikeudellista apua saadakseen lasta koskevat asiat asianmukaisesti järjestetyiksi. Annamme neuvontaa ongelmatilanteisiin sekä avustamme lapsiasioiden sovintoneuvotteluissa, sovitteluissa ja oikeudenkäynneissä.